Bezpečnost potravin

Implementace Strategie EU zaměřené na zdraví zvířat (2007–2013)

Vydáno: 15. 9. 2008
Autor:

Akční plán Komise k usnadnění implementace strategie EU zaměřené na zdraví zvířat má 4 pilíře.

Komise schválila dne 10.9.2008 akční plán, který usnadní implementaci strategie EU zaměřené na dosažení dobrého zdravotního stavu zvířat. Akční plán obsahuje klíčové akce a časový harmonogram jejich plnění. Akce jsou rozděleny do následujících čtyř pilířů:
 
V rámci pilíře “Prioritisation of EU intervention” (seřazení intervencí v EU podle priorit) chce Komise do roku 2010 vytvořit profily a kategorie rizik z nemocí zvířat. To bude základem pro akce, které je třeba přednostně učinit v souvislosti s onemocněním zvířat.
 
V rámci pilíře “EU Animal Health framework” (rámec EU pro zdraví zvířat) bude do roku 2010 vypracován návrh zákona týkajícího se zdraví zvířat v EU. Ten nahradí současnou řadu politických oblastí jediným regulačním rámcem. Vypracování legislativního návrhu harmonizovaného EU rámce pro odpovědnosti a sdílení nákladů při detekci a vymýcení onemocnění je plánováno do roku 2011.

Pokud jde o pilíř “Prevention, surveillance and preparedness” (prevence, monitoring a připravenost), zaměří se akční plán na celkové zesílení opatření týkajících se biologické bezpečnosti. Do roku 2010 bude předložen legislativní návrh na zajištění lepší biologické ochrany na hranicích.

Pilíř “Science, innovation and research” (věda, inovace a výzkum) zajistí lepší spolupráci mezi hlavními subjekty, tj. EFSA (European Food Safety Agency, Evropský úřad pro bezpečnost potravin), EMEA (European Medicine Agency, Evropská agentura pro hodnocení léčivých přípravků) a JRC (Joint Research Centre, Společné výzkumné středisko).

 
Pokrok, kterého bude dosaženo v těchto jednotlivých aktivitách, lze průběžně sledovat na internetových stránkách Evropské komise.