Bezpečnost potravin

IFST: stanoviska vydaná v roce 2007

Vydáno: 6. 5. 2007
Autor: pospisilova

Do dubna 2007 byla vydána čtyři stanoviska týkající se: transmastných kyselin, soli, vlákniny a ptačí chřipky.

Poskytování informací z oblasti potravinářské vědy a technologie je hlavním posláním Institutu pro potravinářskou vědu a technologii (IFST). Odborná způsobilost a zkušenosti členů IFST jsou zárukou toho, že poskytované informace jsou aktuální, fundované, nezávislé a objektivní.
Jednou z forem poskytovaných informací IFST jsou informační stanoviska. V roce 2007 (do dubna 2007) byla vydána stanoviska k následujícím problematikám:
 
Transizomery mastných kyselin, stejně jako nasycené mastné kyseliny, zvyšují hladiny LDL neboli špatného cholesterolu v krvi, čímž zvyšují riziko koronárního onemocnění srdce. IFST ve svém informačním stanovisku posuzuje vědecké důkazy o účincích TMK i současné koncentrace, ve kterých se konzumují. Je poskytnuta informace o analýze TMK a o legislativě. Více zde.
 
* Sůl (únor 2007)
Zpráva podává přehled o důkazech pro i proti používání soli, o vlivu soli na krevní tlak a na onemocnění srdce. Jsou zde obsažena doporučení různých autorit pro používání soli. Doporučení pro výrobce potravin a pro stravovací služby se zaměřují na další snižování soli ve výrobcích tam, kde je to možné. Zpráva se zabývá značením soli na výrobcích a radami pro veřejnost.
 
Uvádějí se základní vědecké poznatky o ptačí chřipce a o jejích možných důsledcích pro bezpečnost potravin. Zpráva se rovněž zabývá možností pandemie ptačí chřipky v budoucnosti a strategiemi vedoucími k zamezení vzniku těchto pandemií. Zpráva obsahuje řadu aktivních internetových odkazů na primární zdroje.
 
* Vláknina stravy (duben 2007)
Uvedené informační stanovisko poskytuje přehled o současných legislativních a nutričních názorech na vlákninu stravy. Jsou zde obsaženy užitečné definice a sumarizovány různé metody analýzy pro stanovení vlákniny stravy. Je rovněž vysvětleno, proč výsledky získané různými metodami analýzy nejsou porovnatelné. Jsou uvedeny současné legislativní požadavky pro tvrzení o vláknině, nutriční a zdravotní výhody ze začlenění vlákniny stravy a je objasněna koncepce prebiotik.
 
IFST