Bezpečnost potravin

IFAH-Europe (International Federation for Animal Health-Europe)

Vydáno: 12. 5. 2007
Autor: pospisilova

Reprezentuje společnosti zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou prostředků pro zajištění zdraví zvířat. Přehled aktivit.

IFAH-Europe (International Federation for Animal Health-Europe) je organizace reprezentující společnosti zabývající se výzkumem, vývojem a výrobou veterinárních léčiv, vakcín a dalších prostředků pro zajištění zdraví zvířat v Evropě.
 
Členskou základnu IFAH-Europe tvoří:
– 15 společností (animal health companies),
19 národních asociací (national animal health associations).
Členy IFAH-Europe je více než 190 MSP a mezinárodních společností. IFAH-Europe pokrývá 95 % evropského trhu pro veterinární přípravky.
 
Posláním IFAH-Europe je:
– podporovat, aby trh s přípravky na podporu zdraví zvířat byl předvídatelný, harmonizovaný, výrobky byly vyráběny podle nejnovějších vědeckých poznatků;
– poskytovat kvalitní veterinární léčiva, vakcíny a jiné prostředky pro zdraví zvířat, a tak přispívat k tomu, že na trh se budou dodávat zdravé a bezpečné potraviny a že zdravotní stav a welfare zvířat bude na vysoké úrovni.
 
Priority IFAH-Europe:
* legislativní oblast: zajišťovat účinnost legislativního procesu, mezinárodní spolupráci, analýzu rizika-prospěchu, dostupnost léčiv včetně antimikrobiálních prostředků;
* potravinový řetězec: přispívat k dodávkám bezpečných a prospěšných potravin;
* komunikace: poskytovat spolehlivé informace všem zainteresovaným subjektům.
 
 
EFSA jako regulátor:
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) je odpovědný za registraci aditiv do krmiv včetně kokcidiostatik a histomonostatů (histomonostats). Společnosti, které jsou členy IFAH-Europe zasílají dokumentaci o svých aditivech do krmiv příslušným vědeckým panelům EFSA k posouzení. IFAH-Europe spolupracuje s EFSA a s Komisí na probíhajícím posuzování legislativy v tomto sektoru.
 
EPRUMA: Evropská platforma pro odpovědné používání léčiv u zvířat
EPRUMA (European Platform for the Responsible Use of Medicines in Animals)  byla založena v roce 2005 jako společná iniciativa:
COPA-COGECA (zastupuje farmáře),
FVE (zastupuje veterináře),
IFAH-Europe (zastupuje průmysl na podporu zdraví zvířat).
 
K uvedené platformě se připojila EISA (the European Initiative for Sustainable Development in Agriculture, Evropská iniciativa za udržitelný rozvoj v zemědělství).
 
Posláním EPRUMA je:
– podporovat zdraví a welfare zvířat prevencí onemocnění a vhodným používáním léčiv u zvířat;
– zjednodušovat a podporovat koordinovaný a integrovaný přístup zahrnující všechny zainteresované subjekty k zajištění nejlepší praxe při odpovědném používání léčiv.
 
V rámci EPRUMA byl vypracován dokument pod názvem “Nejlepší praxe pro používání antimikrobiálních prostředků u zvířat určených k produkci potravin v EU”. EFSA má mandát od DG Sanco (Evropské komise, GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele) pro vypracování stanoviska k vakcinaci proti těmto třem nemocen zvířat:
– ptačí chřipka,
– newcastleská nemoc,
– modrý jazyk.
 
ETPGAH: Evropská technologická platforma zaměřená na zdraví zvířat
ETPGAH (European Technology Platform for Global Animal Health) je společná iniciativa průmyslu a výzkumu. IFAH-Europe se aktivně podílí na práci v rámci této ETP. Více o ETPGAH.