Bezpečnost potravin

Identifikace mikroorganismů dalšími způsoby vedle klasické mikrobiologie

Vydáno: 6. 9. 2010
Autor:

Zdokonalené metody pro stanovení mikrobiální kontaminace v potravinách a jejich vzájemné porovnání.

Už desetiletí jsou s úspěchem využívány mikrobiologické analýzy ke kontrole potravinářských výrobků a nápojů. Při kontaminaci mikroorganismy je často možné ihned po zjištění choroboplodných zárodků stanovit závažnost poškození kvality výrobku a okamžitě použít vhodnou cílenou desinfekci. Běžně se daří původce mikrobiologických změn potravinářských výrobků kultivovat, poté následuje identifikace zárodků, kde se jedná, podle druhu metody, o frustrující činnosti vyžadující mnoho času, nebo o činnosti které mohou být málo průkazné. Tradiční postupy spočívají v biochemických testech, při kterých se provádí identifikace na základě druhově specifického růstu, látkové výměny a reakce vzorku. Následuje srovnání morfologie mikroorganismů bez použití přístrojů. Naproti tomu alternativní metody, jako polymerázová řetězová reakce (PCR) nebo hmotnostní spektrometrie (MS) poskytují vynikající výsledky.

Cílem prováděného hodnocení bylo posouzení, kdy je jaká metoda vhodná a proč. Byla porovnávána doba nárůstu mikroorganismu, čas potřebný pro analýzu, doba, po které leze stanovit výsledek, vybuzení původce mikrobiální nákazy, nutný materiál pro testy, požadavek na školený odborný personál a investiční náklady na jednotlivé způsoby stanovení přítomnosti mikroorganismů.
 
BRAUWELT, 2010, 150, č. 31-32, s. 946-947
Identifizierung von Mikroorganismen jenseits der Klassichen Mikrobiologie