Bezpečnost potravin

ICBP: Publikace ICBP a další zdroje informací ÚZEI

Vydáno: 29. 2. 2008
Autor:

Přehled informačních zdrojů, které jsou k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě.

MZe ČR v rámci činnosti Informačního centra bezpečnosti potravin vydává řadu odborných materiálů: publikace, brožury, letáky, CD. Cílem těchto zdrojů je:
informovat spotřebitele o aktuálních tématech, která souvisejí s bezpečností a kvalitou potravin,
napomáhat spotřebiteli lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků,
vychovávat spotřebitele k dodržování hygienických zásad při manipulaci s potravinami,
vzdělávat spotřebitele v oblasti zdravé výživy;
orientovat spotřebitele na zdravý životní styl.
 
Přehled publikací ICBP
Irena Suková: Průvodce označováním potravin (2008)*
Jolana Rambousková, Dana Hrnčířová: Prevence onemocnění z potravin (2008)*
Zendulková, D.–Duben, J.–Semerád, Z.–Šatrán, P.: Katarální horečka ovcí. Bluetongue (2008)**
ICBP: Zeptejte se, na co chcete … (2008)*
Josef Duben: Kdo se bojí listerií (2007)

Josef Duben: Aktuálně o ptačí chřipce (2007)

ICBP: Vzdělávací programy pro děti na CD
BIO TOP. Produkty ekologického zemědělství (hudební program pro 1. stupeň ZŠ na téma biopotraviny a ekozemědělství)
Pět klíčů k bezpečným potravinám (hudební program pro MŠ zaměřený na výchovu ke správným hygienickým návykům) 


Přehled informačních letáků ICBP a publikací pro spotřebitele

 
ICBP
Školní mléko
Školní mléko (pexeso)*
Zdraví
Pět klíčů k bezpečnému stravování*
Pět klíčů k bezpečnému stravování* (modifikace původního letáku určená dětem)
Spotřebitel


Pozn.
: Publikace označené *) jsou k dispozici v tištěné podobě a to zdarma. Jejich zaslání v omezeném počtu výtisků si lze objednat u pana Deutsche na adrese olaf.deutsch@mze.cz, tel. 607 886 278; **) distribuuje SVS ČR 

ICBP: A-Z slovník pro spotřebitele


A-Z slovník je výkladový slovník, který obsahuje hesla související s bezpečností potravin. Ve slovníku lze vyhledávat:
– podle abecedy (podle počátečního písmene hledaného výrazu),
– ze souboru hesel,
– fulltextem (zadáním konkrétního výrazu).

Na základě průběžného sledování světových trendů v oblasti agro-potravinářského sektoru se vypracovávají v odd.webových služeb ÚZEI tzv. informační přehledy (IP). Tyto materiály jsou určeny jak odborné, tak laické veřejnosti, která chce hlouběji proniknout do problematiky zemědělského a potravinářského oboru.

Vybrané informační přehledy ÚZEI
 
Irena Suková: Potraviny nového typu
Alexandra Kvasničková: Ozařování potravin
 
Obsáhlý fond odborné literatury zpřístupňuje veřejnosti Zemědělská a potravinářská knihovna (ZPK), která je organizační složkou ÚZEI. ZPK se řadí mezi čtyři nejvýznamnější zemědělské knihovny na světě.
 
 
ÚZEI vydává pod hlavičkou České akademie zemědělských věd (ČAZV) jedenáct vědeckých časopisů, ve kterých se uveřejňují původní vědecké práce, krátká sdělení, přehledy, informace a recenze.
 
Přístup k časopisům ČAZV


ÚZEI ve spolupráci a s odbornou garancí ČAZV vytváří a zpřístupňuje Terminologický slovník. Slovník je koncipován jako otevřený a je průběžně doplňován a aktualizován. V současné době obsahuje více než 25 tisíc hesel členěných do 11 oborů.

Evropská komise a Ministerstvo zemědělství ČR vydává výroční zprávy o fungování systému rychlé výměny informací pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF).

Zpráva o fungování systému RASFF v EU v roce 2008

Zpráva o fungování systému RASFF v ČR v roce 2009

Pozn.: Další informace o vydávaných publikacích k problematice bezpečnosti potravin sledujte průběžně v kanále Potravinářství > Zdroje ICBP >  Publikace