Bezpečnost potravin

ICBP: Označování potravin

Vydáno: 17. 4. 2008
Autor: sukova1

Souhrnná informace pro spotřebitele i výrobce.

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby se mohl rozhodnout při výběru ze širokého spektra výrobků. Co a jak musí být na baleném výrobku uvedeno, ukládají české zákony a prováděcí vyhlášky a také nařízení ES.
V rubrice „Legislativa“ je k dispozici:

 aktuální znění zákona 110/1997 Sb. o potravinách a prováděcích vyhlášek, včetně vyhlášky 113/2005 Sb. o označování potravin, a  také vyhlášek týkajících se jednotlivých výrobkových skupin, v nichž rovněž mohou být specifické požadavky na označování,
– seznam platných potravinářských předpisů ES (1. část – obecné předpisy, 2. část – předpisy pro výrobkové skupiny), mezi nimiž je základním předpisem směrnice 2000/13/ES (Evropská komise v současné době zpracovává nařízení, které má uvedenou směrnici a národní vyhlášky o označování nahradit).

 
V rubrice „Značení potravin" jsou uváděny aktuální informace týkající se nejrůznějších aspektů označování.
 
Komplexní příručkou určenou spotřebitelům je „Průvodce označováním potravin“, v němž lze najít informace o obecných zásadách označování i o některých specifických požadavcích pro jednotlivé skupiny potravin.

Údaje musí být pro spotřebitele srozumitelné, pro spotřebitele v ČR musí být v českém jazyce, musí být uvedené na viditelném místě, snadno čitelné (o stanovení minimální velikosti písma se zatím diskutuje), nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné. Způsob označování nesmí uvádět spotřebitele v omyl.

 
         
Problematice označování jednotlivých skupin potravin z hlediska spotřebitelů je věnována řada hesel „A-Z slovníku, především pod písmenem "o" (např. označování potravinoznačování a prodej masa, označování vajec, označování vína), dále hesel s názvy jednotlivých potravin (např. brambory, čokoláda) nebo značka „bio“značka Klasa aj.
 
A-Z slovníku jsou rovněž uvedena hesla informující o významu a způsobu uvádění jednotlivých typů údajů, z nichž některé jsou důležité 

–  již při nákupu – např. název výrobku,  datum použitelnosti, datum minimální trvanlivosti, složení výrobků, nutriční hodnota,
–   při úpravě potravin a skladování nebo
–   až v případě, že se vyskytne problém – např. označení šarže.

 
Zájemcům o problematiku aditiv doporučujeme informace v rubrikách „Potravinářská aditiva“ a "Přídatné látky" nebo přímo „databázi éček“ na stránkách společnosti TetraPak.
Rubrika "Alergeny"obsahuje mj. informace o látkách vyvolávajících alergie, které musí být podle výše zmíněných předpisů na obalech uvedeny.