Bezpečnost potravin

ICBP: KLASA – národní značka kvalitních potravin

Vydáno: 4. 3. 2008
Autor:

Pravidla pro udělování značky, aktuální seznam oceněných výrobků a výrobců-držitelů značky kvality.


Národní značku kvality KLASA uděluje kvalitním českým potravinám a zemědělským produktům ministr zemědělství od roku 2003. Prvních 33 výrobců získalo značku KLASA pro své výrobky na výstavě “Země živitelka 2003” v Českých Budějovicích dne 28. srpna 2003.
Od té doby byla značka přiznána více než 200 výrobcům a téměř 1400 výrobkům.
 
Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci produktů a prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami.  Značka je propůjčována na tři roky a to na základě pravidel pro její udělování. Po uplynutí této lhůty lze držení značky prodloužit. Pokud dojde ke zhoršení kvality výrobku či k porušení podmínek pro získání značky, může být značka kvality odebrána. Požadovanou kvalitu a složení výrobků mj. posuzuje a po udělení značky kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).
 
Národní značku kvality KLASA spravuje od počátku roku 2004 Oddělení marketingu Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), které zpřístupňuje:

seznam oceněných výrobků (podrobný katalog oceněných výrobků a jejich výrobců),

přehled oceněných výrobků (souhrnný přehled o počtu oceněných výrobků a výrobců podle akcí).
 
Více informací o značce KLASA je k dispozici na stránkách SZIF-zpravodajství a SZIF-Klasa.
Další informace o značce kvality KLASA najdete na internetových stránkách ICBP a www.eklasa.cz.