Bezpečnost potravin

ICBP: Kanál “Zemědělství”

Vydáno: 26. 5. 2008
Autor:

Přehled informací, které lze nalézt v kanále Zemědělství.

Kanál Zemědělství se zaměřuje na zemědělskou prvovýrobu a to na živočišnou výrobu, se kterou souvisejí i veterinární záležitosti. Nad bezpečností rostlinné výroby dohlíží Státní rostlinolékařská správa. Problematice pěstování geneticky modifikovaných surovin určených pro zpracování k potravinářským a krmným účelům je věnována samostatná kategorie GMO. Vzhledem k tomu, že roste zájem spotřebitelů o biopotraviny, je produkci surovin pro tuto kategorii potravin vyčleněna kategorie Ekologické zemědělství. V kanále lze nalézt také informace o zemědělských akcích.