Bezpečnost potravin

ICBP: Kanál “Legislativa”

Vydáno: 1. 8. 2010
Autor:

Přehled informací, které lze nalézt v kanále Legislativa.

Kanál Legislativa soustřeďuje informace o legislativních předpisech a legislativních záležitostech týkajících se:

– České republiky (kategorie Legislativa ČR),

– Evropské unie a jednotlivých evropských států (kategorie Legislativa EU),
– FAO/WHO (kategorie Codex Alimentarius).
 
V rámci EU probíhají intenzivní práce na harmonizaci evropské legislativy, tj. na vytvoření předpisů platných ve všech členských státech EU. Evropská komise, Evropský parlament a Rada schvalují proto řadu nových legislativních dokumentů, které jsou průběžně uveřejňovány v měsíčním přehledu nově vydávaných potravinářských předpisů ES. Pro ty, kteří se chtějí lépe orientovat v legislativě EU, je k dispozici Seznam potravinářských předpisů ES: část 1 (horizontální předpisy) a část 2 (komoditní předpisy).
 
Česká republika jako člen EU musí reagovat na nově přijímanou legislativu EU – průběžně ji zapracovává do národní legislativy, viz Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky, kde jsou aktuální plné texty zákona 110/1997 a příslušných vyhlášek k tomuto zákonu.