Bezpečnost potravin

ICBP: Hlášení v systému RASFF

Vydáno: 6. 10. 2009
Autor:

Přístup k aktuálním oznámením Evropské komise a Národního kontaktního místa v ČR (SZPI).

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) je vzájemně propojenou sítí, která spojuje členské země Evropské unie (EU) s Evropskou komisí (EK) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Hlavním cílem tohoto systému je zabránit ohrožení spotřebitele nebezpečnými potravinami nebo (zprostředkovaně) krmivy.
V každé členské zemi EU existuje národní kontaktní místo (NKM), které soustřeďuje informace ze všech dozorových orgánů nad potravinami a krmivy v příslušné zemi. V případě výskytu nebezpečných výrobků na území některé z členských zemí EU příslušné NKM informuje EK a ta bezprostředně všechny členské země. Tím je zajištěn stejný přístup k informacím ve všech členských zemích EU i jednotný postup při dalším nakládání s nebezpečnými výrobky.
V České republice funguje jako NKM systému RASFF Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Bližší informace o fungování RASFF v ČR jsou k dispozici na internetových stránkách SZPI. Začlenění RASFF do systému zajištění bezpečnosti potravin v ČR.
* Evropská komise uveřejňuje každý týden přehled výrobků, které byly v daném období nahlášeny RASFF z jednotlivých členských zemí EU a publikuje výroční zprávu o fungování systému.
 
* SZPI ze své funkce NKM uveřejňuje přehled oznámení, která v rámci RASFF přijala nebo odeslala. Tento přehled se v průběhu roku aktuálně doplňuje o nová oznámení.
 
Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2008
Přehled všech oznámení RASFF týkajících se ČR v roce 2007

* MZe ČR zpracovává pravidelně od roku 2005 zprávu o činnosti systému RASFF v ČR. Zpráva obsahuje vysvětlení fungování systému, zhodnocení funkčnosti systému, textové a grafické vyhodnocení jednotlivých typů oznámení a toxikologický slovníček.

Zpráva o činnosti RASFF v ČR za rok 2009 (pdf, 3,5 MB, 42 stran)
Zpráva o činnosti RASFF v ČR za rok 2008 (pdf, 2,6 MB, 37 stran)
Zpráva o činnosti RASFF v ČR za rok 2007 (pdf, 5,1 MB, 38 stran)

Informace o bezpečnosti spotřebitelských a potravinářských výrobků poskytují rovněž spotřebitelské organizace: