Bezpečnost potravin

ICBP: Aktivity Informačního centra bezpečnosti potravin

Vydáno: 17. 4. 2008
Autor:

O aktivitách Informačního centra bezpečnosti potravin

Na základě usnesení vlády č. 1320 ze dne 10.12.2001 vzniklo v roce 2002 Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP), a to jako součást systému zajištění bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR.

Posláním ICBP je zajišťovat komunikaci s veřejností v otázkách bezpečnosti potravin. V rámci ICBP se:

– soustřeďují informace z jednotlivých složek (vládních, nevládních a poradních) dohlížejících nad nezávadností potravin v celém potravinovém řetězci, tj. od výroby na farmách až po potravinářské výrobky u konečného spotřebitele,

– průběžně sledují nejrůznější problematiky související s kvalitou a bezpečností potravin,
– zpracovávají informace o vlivu potravin na zdraví a pohodu.

ICBP prostřednictvím svých komunikačních prostředků (internet, publikace, akce) zprostředkovává spolehlivé informace spotřebiteli, kterému tak umožňuje rychle a lépe se orientovat na trhu potravinářských výrobků.

 
ICBP zajišťuje: