Bezpečnost potravin

I Německo bude prosté vztekliny

Vydáno: 31. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 30.10.2008.

Je do jisté míry paradoxní, že ČR byla uznána za zemi prostou vztekliny již roku 2004 a Německo až nyní, přičemž jsme využívali při „likvidaci“ této nebezpečné nákazy právě německých zkušeností i pomoci.
 
V počátcích orální vakcinace populací lišek proti vzteklině jsme využili nabídky německých odborníků, zejména z Referenčního centra WHO v Tübingenu. V roce 1989 byla provedena první aplikace vakcíny proti vzteklině společně na okresech Klatovy, Domažlice a Tachov a v přilehlé oblasti v Bavorsku. Na tuto první vakcinaci jsme obdrželi z Německa zdarma 32 000 vakcinačních dávek. Další kampaně se postupně rozšiřovaly až na celé území ČR a bylo využíváno již vakcíny vlastní provenience.
 
Podle německých zkušeností jsme po prvních úspěších nepolevili v plošné vakcinaci, a kýženým výsledkem bylo to, že poslední výskyt vztekliny u lišek byl zaznamenán v roce 2002 na Trutnovsku. Po dalších dvou letech, kdy se žádný případ již neobjevil, jsme byli OIE (Mezinárodním úřadem pro nákazy zvířat) uznáni za zemi prostou vztekliny.
 
Vzhledem k rozsáhlosti německého území a po připojení bývalé NDR trvalo tlumení vztekliny přece jen o něco déle, aby nyní mohla být celá Spolková republika Německo prohlášena za zemi vztekliny prostou.
 
Úspěch naší republiky a nyní i Německa byl podmíněn společným koordinovaným postupem, kdy se území bez vztekliny rozšiřovala od našich společných hranic, až na celé území obou států. Blahopřejeme!
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR