Bezpečnost potravin

I myší bude letos „dostatek“

Vydáno: 7. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.10.2008.

Viděli jste již na sklizených či zoraných polích volavky popelavé anebo různá káňata, či se v povětří třepotat poštolky? Je to neklamné znamení, že se v krajině vyskytuje velké množství drobných hlodavců – myší, hrabošů apod. Teplé poslední zimy a málo dešťů, to vše prospívá populacím těchto živočichů. Do jisté míry jsou „zdárnému množení myší“ příznivé i volné lány bez mezí, kde by žili predátoři, kteří by populace hlodavců „regulovali“.
 
Zdá se tedy, že před nadcházející zimou je právě nyní čas na to, aby si zemědělci, ale i zpracovatelé potravin a surovin rostlinného, ale i živočišného původu zkontrolovali provozy a sklady, zda se jim tam před zimou nedostaly myši toužící po teplém příbytku na zimu. Navíc podle veterinárního zákona nemají mít volně žijící živočichové přístup do provozů, kde se chovají hospodářská zvířata nebo tam, kde se manipuluje s potravinami. To znamená, že tam nesmějí ani myši, tedy ty především!
 
Hlodavce, tj. myši, hraboše i potkany je možné trávit, je však nanejvýš vhodné a žádoucí na to využít speciálních akreditovaných firem. Zásadou je klást otrávené návnady pouze tak, aby se k nim nemohl nikdo dostat, zejména pak děti, ale ani jiná zvířata, hospodářská, ani domácí, popřípadě volně žijící, zejména chráněná. Při trávení v polích musí tuto činnost provádět schválenými prostředky jen odborné firmy a akci je nutno včas nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě, obci a orgánu životního prostředí.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR