Bezpečnost potravin

I letos proběhne vakcinace proti „BT“

Vydáno: 19. 1. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.1.2010.

Letos to bude třetí rok, kdy se u nás budou vakcinovat ovce, kozy a skot proti katarální horečce ovcí, neboli proti bluetongue – „BT“. Jelikož ještě není znám dodavatel vakcíny pro rok 2010 (nebylo ukončeno výběrové řízení), zatím probíhá vakcinace proti tomuto onemocnění na základě mimořádných veterinárních opatření, která vydala Státní veterinární správa dne 5. března 2009.

To znamená, že loňská mimořádná veterinární opatření platí v plném rozsahu s jednou malou změnou v Článku V., a to, že místně příslušné krajské veterinární správy mohou po posouzení rizik a vyhodnocení konkrétní situace povolit výjimku, a zde je ona změna: jedná se o býky, kteří budou nejpozději do šesti měsíců ode dne podání žádosti poraženi na jatkách. Dále pak platí dle stávajících podmínek, že pro výjimku může jít o zvířata, která budou do 3 měsíců od podání žádosti vyvezena do třetí země, popřípadě se jedná o býky ve schválených inseminačních stanicích a býčky určené do odchoven, popřípadě v odchovnách plemenných býků.

Chovatelé vakcinaci nehradí, náklady na očkování proti katarální horečce nese stát.

Plné znění této změny mimořádného veterinárního opatření lze nalézt na webových stránkách Státní veterinární správy ČR, bude též zveřejněno v Českém rozhlase a za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední dece Ministerstva zemědělství ČR.

Cílem vakcinace je zamezit šíření nebezpečné nákazy katarální horečky ovcí a tím zabránit velkým ekonomickým ztrátám, které může tato nákaza vyvolat. Dalším cílem je rovněž umožnit obchodování se zvířaty v rámci EU.

Až bude znám dodavatel vakcíny pro rok 2010, vydá Státní veterinární správa ČR nová, letošní, mimořádná veterinární opatření umožňující vakcinaci, a to zřejmě počátkem měsíce března.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Nařízení SVS ČR ze dne 15.1.2010 (pdf)