Bezpečnost potravin

Hygienicky nezávadný led

Vydáno: 30. 7. 2009
Autor: bodokova1

Zařízení a systém hygieny při výrobě technologického ledu.

V průběhu výroby a skladování potravin, kde se používá led, je bez výjimky nutné zachovávat zavedený hygienický koncept. Zabezpečení hygieny začíná již při vstupu vody do výrobního procesu. Kvůli zajištění veškerých vnějších podmínek nezávadnosti přiváděné pitné vody určené k výrobě ledu se dá na vstupu vody začlenit do výrobníku ledu vnější ultrafialové dezinfekční zařízení.
Řízený SPS systém společnosti Maja, z německého Kehl-Goldscheueru, přitom nezávisle komunikuje s výrobníkem ledu. Bezproblémově mohou být rovněž  využita strojní zařízení staršího data výroby. Dalším kladným bodem, co se týče hygieny, je zejména konstrukce strojního zařízení. K tomu u standardu Maja patří například odklápěcí kryt, stejně tak jako snadno přístupné a pohodlně čistitelné strojní komponenty bez problematických znečištěných koutů. Ani snadno čistitelná konstrukce výrobníku ledu nestačí ještě k vynikající kvalitě přiváděné vody, kdy není potřebné věnovat pozornost čištění. Každý druh výrobníku ledu, lhostejno podle jakého principu je vyroben, musí být pravidelně čištěn, odstraňovány vápenné usazeniny a dezinfikován tak, aby přítomnost choroboplodných zárodků byla snížena na minimum. Přitom se v pitné vodě nacházejí organické a minerální částečky, které mají vliv na trvalost usazenin. Ještě k tomu zde také mohou zůstat ložiska choroboplodných zárodků nebezpečná zejména v případě kontaktu s jednotlivými konstrukčními díly.
Výrobník ledu Maja je vybavený optimálně používaným čistícím systémem, který umožňuje plnoautomatické čištění veškerých částí výparníku, jež přicházejí do styku s vodou. Stiskem tlačítka je spuštěn zhruba padesátiminutový čistící a vyplachovací proces.
S plně automatizovaným systémem určeným k dezinfikování jímek a zásobníků na led je společnost Maja, svými charakteristickými specifikacemi ve věci hygieny, ještě o jeden krok dále v porovnání se současným standardem. Dezinfekční mlha na bázi vodného roztoku peroxidu je pomocí rozprašovacích trysek přivedena do prostor jímek a zásobníků ledu a nedává choroboplodným zárodkům žádnou šanci. Přitom se dezinfekční prostředek po procesu rozloží na zcela nezávadné složky, vodu a kyslík.
Die Fleischerei, 2009, 60, č. 7-8, s. 55