Bezpečnost potravin

Hydratace: zajištění potřebných tekutin pro fungování organismu

Vydáno: 26. 5. 2008
Autor:

Je k dispozici publikace zabývající se potřebou vody pro život a jejím získáváním z potravin a nápojů.


Hydratace: tekutiny pro život
je publikace z řady monografií vydaná ILSI North America v roce 2004 (viz příloha). Uvedená monografie podává přehled o současných znalostech týkajících se funkcí vody, metodách stanovení hydratace organismu, zdrojů vody ve stravě, specifických podmínek u kojenců, dětí, fyzicky aktivních osob a u starých osob. Jsou dále uvedeny doporučované příjmy vody stanovené FNB (Food and Nutrition Board) a řada kontaktů pro získání dalších informací.
 
Množství vody v lidském organismu, běžně uváděné jako celková voda v těle (Total Body Water, TBW) závisí na věku, pohlaví, svalovině a tukové tkáni. U zdravých osob se TBW mění málo kromě situací jako je růst, zvyšování/pokles hmotnosti, těhotenství a kojení. TBW se však značně mění mezi jednotlivými osobami a to v důsledku řady faktorů. Svalovinu bez tuku tvoří u dospělých asi 70–75 % voda, zatímco tuková tkáň obsahuje asi 10–40 % vody. V důsledku toho, že ženy mají vyšší obsah tuku, je obsah vody v těle ženy nižší než u mužů. Se zvyšováním otylosti (adipozity) se obsah vody v tukové tkáni snižuje. S věkem se obsah vody (TBW) snižuje primárně v důsledku úbytku svalové hmoty. Například u novorozenců je obsah vody 74 % a ve věku 51 let již jen 47 % u žen a 56 % u mužů.
TBW je v těle distribuována do dvou oddělení: všechny tekutiny mimo buňku se souhrnně nazývají extracelulární tekutiny (ECF), zatímco voda uvnitř buněk se nazývá intracelulární (ICF).
Vedle řady údajů o distribuci vody v těle, jejím úbytku z těla aj. se v publikaci pojednává o doporučovaném denním příjmu vody a to podle věku, pohlaví a stavu (těhotné a kojící ženy) a o naplňování doporučovaného příjmu vody z konzumace potravin a nápojů.
 
Příloha: Hydration: Fluids for Life (pdf, 615 kB, 50 stran)