Bezpečnost potravin

Hrozí invaze ambrózie?

Vydáno: 27. 5. 2009
Autor:

V některých evropských zemích se ambrózie razantně šíří a působí značné ztráty na výnosech.

Podráždění oční sliznice, bolesti hlavy, sennou rýmu, ale i dýchací potíže nebo astma – tyto problémy může „ďábelská rostlina“ ambrózie vyvolávat u pylových alergiků. Pyl z ambrózie je ve své severoamerické domovině považován za alergen č. 1. Tento pyl je několikanásobně agresivnější než všechny známé pyly stromů a trav v Německu dohromady. Ohrozí invaze tohoto nebezpečného plevele také pole?
V Německu se dosud ambrózie vyskytuje jen na několika málo místech, postižena jsou především teplejší stanoviště na jihu. V zemích jako Maďarsko, Francie a Itálie je ale situace jiná. Zde se ambrózie razantně šíří. V Maďarsku byly na silně napadených plochách kukuřice zjištěny až 70% ztráty na výnosech, u cukrovky dosáhly téměř 50 %. Rozmnožovací potenciál rostlin je enormní. Každá rostlina může vytvořit až 60 000 semen, která si v půdě zachovávají klíčivost více než 40 let.
Proto je třeba této rostlině věnovat zvýšenou pozornost. Zatímco se v porostech obilovin a řepky zprvu vyvíjí jen pomalu, po sklizni od poloviny srpna vyrazí prudce do výšky. V závislosti na kvalitě půdy, vlhkosti a světelných poměrech dosahuje nejprve nepatrná, jednoletá rostlina výšky až dvou metrů. Pokud se na poli vyskytnou jednotlivé rostliny, měly by být včas, pokud možno před začátkem kvetení, vytrhány. Při této činnosti je bezpodmínečně nutné nosit rukavice a oděv s dlouhými rukávy, protože kontakt s kůží může vést k zánětlivému podráždění.
Při velkoplošném napadení by měl být plevel několikrát nízko posekán a ošetřen herbicidem, jako např. Lontrel, Banvel M nebo U 46 D Fluid. Je vhodné informovat také rostlinolékařskou správu.
Top Agrar, 2009, č. 6, s. 44