Bezpečnost potravin

Hranice mykotoxinů v krmivu pro žír

Vydáno: 29. 9. 2009
Autor: bodokova1

Odpověď na dotaz.

Jaká je maximální horní hranice, která může být v krmivu pro žír prasat co se týká těchto mykotoxinů: Zearalenon v mikrogramech/kg Vomitoxin(DON) v mikrogramech/kg?

 
Pro provozovatele krmivářských podniků jsou stanoveny doporučené limity pro fusáriové toxiny v DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 17. srpna 2006 o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat.

Podle tohoto doporučení jsou maximální limity pro žír prasat (miligramy/kg) tyto:
1.Deoxynivalenol (DON; Vomitoxin): doplňková a kompletní krmiva pro prasata ………..0,9
2.Zearalenon: doplňková a kompletní krmiva pro výkrm prasat…………………………………0,25

Směrné hodnoty v mg/kg (ppm) pro krmivo s obsahem vlhkosti 12 %.

Další informace naleznete v KVĚTNOVÝCH AKTUALITÁCH portálu WWW.BEZPECNA-KRMIVA.CZ