Bezpečnost potravin

Hořčice jako prioritní alergen

Vydáno: 16. 10. 2009
Autor:

Značení hořčice na potravinářských výrobcích v EU je povinné. Kanada o jejím značení teprve jedná.

Ministerstvo zdravotnictví v Kanadě (Health Canada) uveřejnilo svůj návrh nových nařízení týkajících se značení alergenů, ve kterých je hořčice klasifikována jako prioritní alergen. Uvádí se, že zařazení hořčice do nových nařízení je výsledkem odezvy a diskusí vedených s potravinářským průmyslem, zástupci zdravotnictví a veřejnosti. Navrhované dodatky k nařízení byly publikovány v červenci 2008 a bylo k nim podáno více než 140 připomínek.
 
Na potravinářských výrobcích v Evropě je značení hořčice již povinné.
 
Zdroj: Allergen Bureau eNews (October 2009)
 
Situace v ČR
Vyhláška č. 113/2005 Sb. stanovuje způsob označování potravin a tabákových výrobků.
Vyhláška č. 127/2008 Sb. stanovuje seznam alergenních složek (jde o přílohu č. 1 k vyhlášce 113/2005 Sb.)