Bezpečnost potravin

Hodnocení zdravotního rizika: ANSES obnovuje deset svých expertních skupin

Vydáno: 26. 1. 2018
Autor: KM EFSA

Výzva Francouzské agentury pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES)

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ANSES) vyzývá k podávání přihlášek na pracovní pozice v deseti nezávislých expertních skupinách v oblasti potravin, výživy, krmiv, zdraví a welfare zvířat a zdraví rostlin, s cílem obnovit šest odborných výborů a čtyři pracovní skupiny ve výše zmíněných oblastech. Nominace na pracovní pozice, které jsou otevřeny všem vědcům z různých oborů, musí být předloženy online do 16. března 2018.

ANSES logoANSES mimo jiné vybírá odborníky z různých oborů a sdružuje je ke zkoumání daného problému. Pro objektivní hodnocení zdravotních rizik je třeba vzít v úvahu všechny dostupné vědecké údaje, porovnat veškeré názory a hypotézy vyjádřené odborníky a na základě toho pak vydávat stanoviska, závěry anebo doporučení, které se systematicky zveřejňují na internetových stránkách a jsou k dispozici široké veřejnosti. K hodnocení zdravotních rizik prováděnému ANSES přispívá několik stovek nezávislých vědců, patřících k významným národním a mezinárodním výzkumným organizacím, přičemž prioritou je pomáhat chránit spotřebitele, pracovníky a životní prostředí.

Odborníci jsou vybíráni na základě veřejných výzev k podávání přihlášek a dále pak na základě své vědecké způsobilosti a po přezkoumání případných střetů zájmů. Jmenováni jsou na tři roky a mají široké spektrum profilů a dovedností, což zaručuje nezávislá, multidisciplinární, kolektivní a kontradiktorní vědecká zhodnocení. V rámci působení v expertní skupině pak mají možnost si své znalosti, odbornost či kontakty rozšířit a získat i nové zkušenosti na poli hodnocení zdravotních rizik

Agentura hledá odborníky s odborností a dovednostmi v mnoha oblastech: hygiena potravin a mikrobiologie, potravinářská technologie, mikrobiální ekologie, metody detekce a charakterizace mikroorganismů, biotechnologie, toxikologie, enzymologie, chemie materiálů, procesy výroby potravin, potravinářská chemie, agronomie, kvantitativní hodnocení rizik, epidemiologie, znalost předpisů/standardů, analýza rizik, znalost biologických, fyzikálních a chemických rizik nebo alergenů, lidská výživa, nutriční epidemiologie, chov zvířat, choroby zvířat, vektory, genetika, biologie škůdců, ekologie, lidské a společenské vědy atd.

Pro více informací navštivte webové stránky ANSES.

Zdroj: ANSES: Health risk assessment: ANSES renews ten of its expert groups