Bezpečnost potravin

Hodnocení rizik a přínosů potravin: metody pro kvantifikaci zdravotních účinků

Vydáno: 17. 7. 2019
Autor: KM EFSA

Školicí kurz DTU, Lyngby (DK), 5. - 14. listopadu 2019

Národní institut pro potraviny při Dánské technické univerzitě (DTU) pořádá v kampusu v Lyngby ve dnech 5. – 14. listopadu 2019 další ročník školicího kurzu „Hodnocení rizik a přínosů potravin: metody pro kvantifikaci zdravotních účinků“.

Absolventi kurzu budou schopni kriticky vybrat a použít data a metody potřebné k porovnání a kvantifikaci nežádoucích a přínosných účinků potravin na zdraví lidí a kriticky posoudit výsledky hodnocení rizik a přínosů potravin.

Osmidenní kurz je určený Ph.D. studentům. Očekává se, že studenti budou mít vzdělání v jedné ze souvisejících oblastí (výživa, bezpečnost potravin, epidemiologie), specifické požadavky nejsou stanoveny.

Veškeré další informace o kurzu jsou dostupné na internetových stránkách DTU.

Poplatek za účast v kurzu činí pro Ph.D. studenty ze zemí EU/EEA 750,- DKK (cca 100 euro).

Termín pro registraci je 1. října 2019.

Další informace je možné získat u Maartena Nauta (maana@food.dtu.dk).  

Zdroj: DTU