Bezpečnost potravin

Hobby prasata jako zdroj nákazy

Vydáno: 15. 3. 2008
Autor:

Zájmové chovy prasat v Belgii představují riziko z hlediska přenosu infekčních chorob.

Belgické zájmové chovy prasat představují nezanedbatelné riziko nákazy. K tomuto závěru dospěli ve svém výzkumu belgičtí vědci, kteří zveřejnili podrobné výsledky výzkumu v aktuálním čísle odborného časopisu „Preventive Veterinary Medicine“ (S. Ribbensa, J. Dewulfa, F. Koenenb, K. Mintiensc, L. De Sadeleera, A. de Kruifa, and D. Maesa: A survey on biosecurity and management practices in Belgian pig herds. Preventive Veterinary Medicine, 83, 2008, č. 3-4, s. 228-241).  
Zatímco v běžných komerčních chovech prasat se podle expertů v průměru vyskytují akceptovatelná opatření v rámci hygienické ochrany početních stavů před nákazami (biobezpečnost), v hobby chovech však bylo často zjištěno znepokojující počínání chovatelů. Jedná se především o zkrmování kuchyňských zbytků prasatům a jejich venkovní pobyt na loukách.    
 
 
Seuchenrisiko Hobbyschwein. [cit. 2008-03-13],