Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 8. týden 2011

Vydáno: 28. 2. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 8. týdnu 2011: 21.–27.2.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

Potraviny

21/02/2011

V. Británie

Kousky skla v lahvích piva

Velká Británie

24/02/2011

Maďarsko

Neschválený sulfadimethoxine (3 µg/kg) v květovém medu

Česká republika

24/02/2011

Norsko

Escherichia coli O157 ve zmrazených hamburgrech

Dánsko, přes Švédsko

23/02/2011

Francie

Escherichia coli O26 ve zmrazeném mletém hovězím steaku

Irsko

22/02/2011

V. Británie

Kousky kovu v mačkaných bramborách použitých do těsta

Velká Británie

21/02/2011

Slovinsko

Kousky skla v meruňkovém džemu ve sklenici

Francie

Krmiva

24/02/2011

Slovensko

Zakázaná látka zilpaterol (15 µg/kg) v premixu do krmiv

Polsko

21/02/2011

Rakousko

Dioxiny (1,05 ng/kg) a polychlorované bifenyly typu dioxinu v mleté sušené bazalce

Německo

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.