Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 7. týden 2011

Vydáno: 23. 2. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 7. týdnu 2011: 14.–20.2.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu
výrobku

18/02/2011

Nizozemí

Virus hepatitidy A v datlích

Alžírsko, přes Francii

18/02/2011

Německo

Peroxid vodíku (2,5-5 g/100g) v pudinku (semolina a smetana)

Německo

18/02/2011

Irsko

Přítomnost sóji v kukuřičných tortilách

Velká Británie

18/02/2011 Spojené království Vysoký obsah DEHP – di(2-ethylhexyl) phthalatu (20.4 %) ve víku kontejneru obsahujícího amla murabba (indický angrešt) Indie

18/02/2011

Dánsko

Listeria monocytogenes (130 KTJ/g) v sýru z ovčího mléka

Itálie

16/02/2011

Lucemburk

Fluazinam (0,65 mg/kg) v bramborách

Nizozemí

15/02/2011

Nizozemí

Benzo(a)pyren (20–40 µg/kg) ve spirulině (doplňku stravy)

Čína

14/02/2011

Německo

Deoxynivalenol (DON) (1480 µg/kg) v ovesné mouce

Německo, surovina ze Švédska

17/02/2011

Belgie

Kadmium (4,3; 3,9 mg/kg) ve zmrazené krakatici (kroužky a tykadla)

Indie

17/02/2011

Německo

Salmonella Virchow ve zmrazeném drůbežím kebabu (kuřecí a krůtí maso)

Německo, surovina z Polska

16/02/2011

Nizozemí

Kovový drát v rýžových vermicelách

Čína

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.