Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 7. týden 2008

Vydáno: 19. 2. 2008
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 7. týdnu 2008: 11.–17. 2. 2008 (v češtině).

Od ledna 2008 se uplatňuje v EU v rámci systému RASFF nový způsob notifikací. V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele, a které byly proto staženy nebo se stahují z trhu v EU (tj. výstražné notifikace).
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
11/02/2008
V. Británie
Kousky kovu (až 8 cm dlouhé) v konzervovaných porcovaných rajčatech
Itálie
11/02/2008
V. Británie
Migrace olova (19,6 mg/l) z pohárku na pití
Nizozemí
11/02/2008
Rakousko
Aflatoxiny (B1=2,38; celkové=4,12 µg/kg) v plátkovaných mandlích
USA, přes Německo
12/02/2008
V. Británie
Migrace kadmia (1,70 mg/l) z vánoční mísy
Původ neznáný
13/02/2008
V. Británie
Nedeklarované siřičitany (1412 mg/kg) ve vypeckovaných sušených meruňkách
Velká Británie
13/02/2008
V. Británie
Migrace kadmia (0.7 mg/dm2) a olova (64 mg/dm2) z keramických talířů
Čína, distribuováno z USA
13/02/2008
Litva
Salmonella spp. (v pěti vzorcích z pěti) ve zmrazeném mechanicky separovaném drůbežím mase
Polsko
13/02/2008
V. Británie
Kousky kovu (délky až 8 cm) v konzervovaných porcovaných rajčatech
Itálie
13/02/2008
Dánsko
Salmonella enteritidis ve zmrazených solených vykostěných kuřecích prsou zbavených kůže
Brazílie, přes Nizozemí
13/02/2008
Itálie
Rtuť (2,7 mg/kg) ve zmrazeném mečounovi (Xiphias gladius)
Španělsko
13/02/2008
Belgie
Methomyl (0,34 µg/kg) ve sladké paprice
Egypt
14/02/2008
Německo
Migrace DEHP – di(2-etylhexyl)ftalátu (870 mg/kg) z víček sklenic obsahujících chilli omáčku
Nizozemí
14/02/2008
Dánsko
Salmonella (v pěti vzorcích z pěti) ve zmrazených filetách kuřecích prsou
Německo
14/02/2008
Polsko
Salmonella ve zmrazeném syrovém kuřecím kebabu
Polsko
15/02/2008
V. Británie
Vydutý obal u konzervovaného tuňáka – steaku v nálevu
Španělsko
 
Přehled informačních hlášení o výrobcích (tabulka 2) a výrobků zadržených na hranicích (tabulka 3) je k dispozici zde: RASFF week 2008/07.