Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 50. týden 2007

Vydáno: 31. 12. 2007
Autor: berankova1

Hlášení systému RASFF v 50. týdnu 2007: 10. - 16.12. 2007 (v češtině)

Text článku : Přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele a které byly proto staženy nebo se stahují z prodeje v EU.
Modrý text se týká krmiv
 
V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele a které byly proto staženy nebo se stahují z prodeje v EU. Modrý text se týká krmiv
 
Datum
Ohlásila
Země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
10.12.2007
Litva
Zmrazené vepřové uši nevhodné pro humánní konzumaci
Německo
10/12/2007
Irsko
Nadměrná radioaktivita (961,12 BQ/kg) v koncentrátu borůvkové šťávy
Rakousko, distribuováno z Nizozemí, surovina z Polska
11/12/2007
Francie
Salmonella v krájeném salámu obaleném v pepři
Francie
11/12/2007
Švédsko
Salmonella Livingstone ve šrotu z řepkového semene
Polsko, přes Německo
11/12/2007
Dánsko
Salmonella infantis (multirezistentní, v jednom vzorku z 12) a Salmonella Virchov (multirezistentní, ve třech vzorcích z 12) ve vakuově balených kuřecích filetách
Polsko
11/12/2007
Belgie
Zakázaná látka nitrofuran (metabolit) nitrofurazone (SEM) (> 1 µg/kg) v syrových zmrazených sladkovodních krevetách (Macrobrachium rosenbergii)
Indie
11/12/2007
Itálie
Kousky kovu v konzervované chobotnici
Španělsko
11/12/2007
Lucembursko
Histamin (243 mg/kg) ve steaku z tuňáka (Thunnus albacares)
Vietnam, přes Nizozemí
11/12/2007
Belgie
Zakázaná látka nitrofuran (metabolit) nitrofurazone (SEM) (> 1 µg/kg) ve zmrazených krevetách (Macrobrachium rosenbergii)
Indie, distribuce z Velké Británie
12/12/2007
Nizozemí
Karbofuran (0,04 mg/kg) v hroznovém vínu bez jader
Brazílie, přes Německo
12/12/2007
Itálie
Salmonella ve zmrazených tepelně opracovaných vyloupaných slávkách
Přes Německo
13/12/2007
Německo
Benzo(a)pyren (10 µg/kg) v čokoládové tyčince
Německo
14/12/2007
Řecko
Nedeklarované siřičitany (92 mg/kg) v sušené papay
Thajsko, přes Nizozemí
14/12/2007
Česko
Neodpovídající organoleptické vlastnosti nealkoholického nápoje
Česká republika
14/12/2007
Itálie
Rtuť (1,33 mg/kg) v mečounovi
Španělsko
 
Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly, je k dispozici zde: RASFF week 2007/50.