Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 5. týden 2011

Vydáno: 7. 2. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 5. týdnu 2011: 31.1.–6.2.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila
země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

04/02/2011

Dánsko

Novovirus ve zmrazených malinách

Srbsko, přes Švédsko

02/02/2011

Německo

Vrmicelli z neschválené GM rýže (Bt63)

Čína, přes USA a přes Nizozemí

01/02/2011

V. Británie

Nedeklarovaná vejce v pečivu

Německo

31/01/2011

Švédsko

Ethephon (0,86 mg/kg) v paprikách

Španělsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.