Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 5. týden 2008

Vydáno: 6. 2. 2008
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 5. týdnu 2008: 28. 1.–3. 2. 2008 (v češtině).

Od ledna 2008 se uplatňuje v EU v rámci systému RASFF nový způsob notifikací. V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele a které byly proto staženy nebo se stahují z trhu v EU (tj. výstražné notifikace).
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
28/01/2008
Německo
Kyanid (2091 mg/kg) v hořkých meruňkových jádrech
Nizozemí
29/01/2008
Irsko
Benzo(a)pyren (5,4 µg/kg) v sezamovém oleji
Velká Británie
30/01/2008
Německo
Migrace DEHP – di(2-etylhexyl)ftalátu (210 mg/kg) z víček sklenic obsahujících sezamovou pastu
Turecko
30/01/2008
Německo
Vysoký obsah jódu (6297 mg/kg) v sušených mořských řasách
Čína, přes Nizozemí
30/01/2008
Dánsko
Salmonella Give (v jednom vzorku z pěti) ve zmrazených solených filetách z kuřecích prsou zbavených kůže
Brazílie
30/01/2008
Španělsko
Neznámé nebezpečí (neurologické symptomy) ve šťávě noni
USA, distribuce z Mexika
31/01/2008
Španělsko
Arzen (1,2 mg/kg) v zeleném čaji
Čína
01/02/2008
Německo
Ochratoxin A (2,42 µg/kg) v červeném vínu
Bulharsko
 
Přehled informačních hlášení o výrobcích (tabulka 2) a výrobků zadržených na hranicích (tabulka 3) je k dispozici zde: RASFF week 2008/05.