Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 48. týden 2010

Vydáno: 7. 12. 2010
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 48. týdnu 2010: 29.11.–5.12. 2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

03/12/2010

Slovensko

Histamin (5 výsledků mezi 100 a 200 mg/kg – ppm) v tuňákovi (kusy) v oleji

Thajsko přes Německo

02/12/2010

Slovensko

Migrace primárních aromatických aminů (0.0030 mg/dm2) z černých nylonových naběraček

Čína přes Českou republiku

01/12/2010

Dánsko

Aflatoxiny (B1 = 5.8; Tot. = 6.4 μg/kg – ppb)v hnědé rýži basmati

Indie přes Spojené království

29/11/2010

Dánsko

Stopy burských oříšků v chlebu

Švédsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde