Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 48. týden 2009

Vydáno: 30. 11. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 48. týdnu 2009: 23.–29.11.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
27/11/2009
Španělsko
Salmonella spp. a Enterobacter sakazakii v biopotravinách pro děti (seven organic grains)
Španělsko
26/11/2009
Itálie
Neschválený podnik (nedostatečná hygiena) a klamavé použití symbolu nezávadnosti u masných výrobků
Itálie
26/11/2009
Slovinsko
Nikotin (1,8 mg/kg) v sušených houbách Boletus
Itálie, surovina ze Srbska
26/11/2009
Irsko
Nepovolené barvivo Sudan 4 (4,5 mg/kg) v palmovém oleji
Ghana, přes Velkou Británii
25/11/2009
Řecko
Chlorpyriphos (0,75 mg/kg), methomyl (0,3 mg/kg), omethoate (0,07 mg/kg) a dimethoate (0,13 mg/kg) ve stolním hroznovém vínu
Makedonie
25/11/2009
Itálie
Rtuť (2,7 mg/kg) v modrém žralokovi (Prionace glauca)
Španělsko
25/11/2009
V. Británie
3-monochlor-1,2-propanediol (3-MCPD) (569 µg/kg) v přirozeně fermentované sójové omáčce
Malajsie
25/11/2009
Francie
Rtuť (2,82 mg/kg) v chlazeném porcovaném modrém matlinu (Makaira spp.)
Francouzská Polynesie, přes Francii
24/11/2009
Dánsko
Norovirus ve zmrazených malinách
Srbsko, přes Belgii
24/11/2009
Dánsko
Salmonella enteritidis a Salmonella Newport ve zmrazených filetách marinovaných kuřecích prsou
Litva
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.