Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 48. týden 2007

Vydáno: 6. 12. 2007
Autor: pospisilova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 48. týdnu 2007: 26.4.–2.12.2007 (v češtině).

V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele a které byly proto staženy nebo se stahují z prodeje v EU.
Modrý text se týká krmiv.
 
Datum
Ohlásila
Země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
26/11/2007
Rakousko
Neschválená GM rýže (LLRICE601)
USA, přes Německo
26/11/2007
Rumunsko
Zamoření zmrazených makrel parazitem Anisakis
Španělsko, přes Velkou Británii
26/11/2007
Slovinsko
Porušen vnitřní povrch fritézy
Čína (Hongkong)
26/11/2007
Španělsko
Dioxiny (12,9 pg WHO TEQ/g) v kapslích oleje z tresčích jater
Německo
26/11/2007
Dánsko
Salmonela (přítomnost ve dvou vzorcích z pěti) v kořeněném barbecue a grilovaném kuřeti
Německo
26/11/2007
Polsko
Clostridium perfringens (19000 KTJ/g) a Salmonella enteritidis ve vejcích sušených rozprašováním
Německo
27/11/2007
Finsko
Salmonella Mbandaka a Salmonella Senftenberg ve šrotu z řepkového semene
Německo
27/11/2007
Dánsko
Salmonella infantis (ve dvou vzorcích z 12) a Salmonella typhimurium DT 193 multirezistentní (ve čtyřech vzorcích z 12) v kuřatech připravených k pečení
Nizozemí
27/11/2007
Německo
Aflatoxiny (B1=17,0; celkové=19,32 / B1=43,78; celkové 70,62 µg/kg) v sušených fících
Řecko, přes Rakousko
27/11/2007
V. Británie
Nedeklarovaná mléčná složka v hořké čokoládě a pečivu s polevou z hořké čokolády
Belgie a Francie
27/11/2007
Nizozemí
Změněné organoleptické vlastnosti nakládaných okurek
Německo
28/11/2007
Estonsko
Benzo(a)pyren (7,7 µg/kg) v uzených šprotech v oleji
Lotyšsko
28/11/2007
Rakousko
Dioxiny (v tresčích játrech 6,2; v oleji 17,19 pg WHO TEQ/g) a polychlorované bifenyly typu dioxinů (v tresčích játrech 41,21; v oleji 140,02 pg WHO TEQ/g) v uzených tresčích játrech ve vlastním oleji a šťávě
Dánsko
28/11/2007
Rakousko
Dioxiny (v tresčích játrech 6,84; v oleji 15,35 pg WHO TEQ/g) a polychlorované bifenyly typu dioxinů (v tresčích játrech 646,77; v oleji 118,79 pg WHO TEQ/g) v uzených tresčích játrech ve vlastním oleji a šťávě
Dánsko
29/11/2007
Rumunsko
Zamoření zmrazené makrely parazitem Anisakis
Španělsko
29/11/2007
Belgie
Aflatoxiny (B1=21; celkové=23 µg/kg) v lískových jádrech
Turecko, přes Nizozemí
29/11/2007
Německo
Migrace DEHP- di(2-etylhexyl)ftalátu (210 mg/kg) z víček sklenic obsahujících sezamovou pastu
Turecko
29/11/2007
Belgie
Kousky kovu v mléčné čokoládě
Francie
29/11/2007
Itálie
Salmonella ve zmrazených tepelně opracovaných slávkách (mytilus galloprovincialis) z Chile
Španělsko
30/11/2007
Island
Salmonella Derby a Salmonella infantis ve žvýkačce pro psy
Nizozemí
30/11/2007
V. Británie
Aflatoxiny (B1=28,8; celkové=67,3 / B1=37,9; celkové=69,5 µg/kg) v surových arašídech
Čína (Hongkong)
30/11/2007
Itálie
Kadmium (13,1 mg/kg) v živých krabech (Cancer pagurus)
Francie
 
Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly, je k dispozici zde: RASFF week 2007/48.