Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 47. týden 2010

Vydáno: 30. 11. 2010
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 47. týdnu 2010: 22.11.–28.11. 2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

26/11/2010

Dánsko

Nepovolená látka malachitová zeleň (3.3 μg/kg – ppb) v pstruzích (Salmo trutta)

Německo

26/11/2010

Slovensko

Salmonella enteritidis (ve 4 z 5 vzorků / 25g) v mražených kuřecích prsních řízcích

Polsko

26/11/2010

Nizozemsko

Přítomnost viru hepatitidy A v datlích

Alžírsko, přes Belgii

26/11/2010

Česká republika

Aflatoxiny (B1 = 40.4) v solených, pražených pistáciích

Irán, přes Slovensko

26/11/2010

Česká republika

Aflatoxiny (B1 = 7 μg/kg – ppb) v mouce z jedlých kaštanů

Itálie

26/11/2010

Česká republika

Aflatoxiny (B1 = 184 μg/kg – pb) v sušených lupíncích z jedlých kaštanů

Itálie

26/11/2010

Česká republika

Aflatoxiny (B1 = 81 μg/kg – ppb) v sušených granulovaných jedlých kaštanech

Itálie

25/11/2010

Spojené království

Kousky kovu v kuskusu

Francie

24/11/2010

Dánsko

Ochratoxin A (ND; 25.9; 19.4 μg/kg – ppb) v sušených fících

Turecko, přes Nizozemsko

24/11/2010

Nizozemsko

Aflatoxiny (B1 = 60 μg/kg – ppb) v melounových semínkách

Německo

23/11/2010

Dánsko

Vysoký obsah zinku (76.8 mg/ tabletu) v potravinovém doplňku

USA, přes Nizozemsko

23/11/2010

Slovensko

 Nedeklarovaný gluten (> 80 mg/kg – ppm) v omáčce na těstoviny

Bulharsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.