Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 45. týden 2010

Vydáno: 16. 11. 2010
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 45. týdnu 2010: 8.11.–14.11. 2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

 Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

12/11/2010

Řecko

Příliš vysoký počet Escherichia coli (>1800 CFU/100g) v živých jedlých škeblích (Tapes decussatus)

Turecko

11/11/2010

Německo

Úlomky skla ve smaženém sýru

Nizozemsko

09/11/2010

Itálie

Zamoření chlazených štikozubců (Merluccius merluccius) parazity Anisakis (15 larev)

Španělsko

09/11/2010

Dánsko

Salmonella anatum (v 1z 12 vzorků/25g) v prorostlé svíčkové

Argentina, přes Německo

09/11/2010

Francie

Aflatoxiny (B1=5.47; Tot.=6.06 / B1=3.4; Tot.=3.7 μg/kg – ppb) v rýži Basmati

Itálie

08/11/2010

Itálie

Salmonella spp. (přítomnost /25g) v živých jedlých škeblích (Tapes)

Itálie

08/11/2010

Belgie

Listeria monocytogenes (přítomnost /25g) v organickém kozím sýru se slaninou

Belgie

08/11/2010

Nizozemsko

Ochratoxin A (86 μg/kg – ppb) v grilovaných pistáciích

Belgie, surový materiál z Iránu