Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 44. týden 2008

Vydáno: 4. 11. 2008
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 44. týdnu 2008: 27.10.–2.11.2008 (v češtině).

Od ledna 2008 se uplatňuje v EU v rámci systému RASFF nový způsob notifikací. V níže uvedené tabulce je přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele, a které byly proto staženy nebo se stahují z trhu v EU (tj. výstražné notifikace).
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
27/10/2008
Slovensko
Migrace kadmia (ze skleničky: 6,19; 10,33; 8,26; 6,27 mg) ze zdobené skleničky na pití
Polsko
27/10/2008
Slovensko
Migrace formaldehydu (124,2 mg/kg) z melaminového talíře
Čína, přes Polsko
28/10/2008
Itálie
Rtuť (1,65 mg/kg) v plátcích zmrazeného mečouna
Španělsko
29/10/2008
Nizozemí
Salmonella v akácii
Thajsko
30/10/2008
Itálie
Aflatoxiny (B1=58,8; celkové=66,7 µg/kg) v solených pražených pistáciích
Itálie, surovina z USA
30/10/2008
Rakousko
Salmonella ve filetách z kuřecích prsou
Německo
30/10/2008
V. Británie
Melamin (28,9; 46,2 mg/kg) v čokoládovém výrobku
Čína
 
Přehled informačních hlášení o výrobcích (tabulka 2) a výrobků zadržených na hranicích (tabulka 3) je k dispozici zde: RASFF week 2008/44.