Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 42. týden 2007

Vydáno: 24. 10. 2007
Autor: pospisilova

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 42. týdnu 2007: 15.–21. 10. 2007 (v češtině).

V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele a které byly proto staženy nebo se stahují z prodeje v EU.

Modrý text se týká krmiv.

 

Datum

Ohlásila

země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

15/10/2007

Dánsko

Migrace primárních aromatických aminů (62 µg/kg) z černé nylonové stěrky s ocelovou rukojetí

Čína (Hong-kong)

15/10/2007

Dánsko

Salmonella (v 9 z 12 vzorků) ve zmrazeném filetu kuřecích prsou

Brazílie

15/10/2007

Dánsko

Migrace primárních aromatických aminů (2300 µg/kg) z černého nylonového kuchyňského náčiní

Čína (Hong-kong)

16/10/2007

Itálie

Salmonella v biosalámu

Itálie

16/10/2007

Belgie

Salmonella Ohio v rybí moučce

Peru

17/10/2007

Německo

Migrace naftalenu (342 µg/l) ze štětky pro potírání pečiva při pečení

Čína

18/10/2007

Francie

Listeria monocytogenes (2000 KTJ/g) v pečivu plněném masem

Francie

18/10/2007

Německo

Migrace aromatických uhlovodíků z plastového pohárku na kávu

Čína

18/10/2007

Německo

Listeria monocytogenes (1900 KTJ/g) v biosalámu

Itálie

19/10/2007

Španělsko

Toxiny způsobující paralytickou otravu z korýšů (PSP) (151 µg STX/100 g) v ostrance (Murex spp.)

Neznámý původ, přes Portugalsko

19/10/2007

Německo

Vysoký obsah jódu (146,9; 121 mg/kg) v sušené mořské řase

Korejská republika

19/10/2007

Velká Británie

Změněné organoleptické vlastnosti (nepříjemná vůně a chuť) u pomerančového džusu

Belgie

 

Informativní hlášení o výrobcích, které představují riziko pro spotřebitele, které se však na trh v EU nedostaly, je k dispozici zde: RASFF week 2007/42.