Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 4. týden 2011

Vydáno: 1. 2. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 4. týdnu 2011: 24.1.–30.1. 2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

27/01/2011

Německo

Kousky drátu (60 x 1 mm) ve škrobu

Německo

25/01/2011

Finsko

Ochratoxin A (39 μg/kg – ppb) v mletém žitu

Lotyšsko, přes Dánsko

24/01/2011

Německo

Úlomky skla ve sklenicích obsahujících boloňskou omáčku s hovězím masem

Německo

24/01/2011

Itálie

Salmonella spp. v mražené kachně

Německo

24/01/2011

Portugalsko

Salmonella spp. v hamburgerech

Španělsko

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde