Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 39. týden 2009

Vydáno: 30. 9. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 39. týdnu 2009: 21.–27.9.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
25/09/2009
Dánsko
Vysoký obsah DEHP – di(2-etylhexyl)ftalátu (30,7–34,7 %) ve vinylových rukavicích
Původ neznámý, distribuce ze Švédska
25/09/2009
Polsko
Listeria monocytogenes v uzených filetách ze pstruha
Polsko
25/09/2009
Dánsko
Ochratoxin A (5,2 µg/kg) v žitné mouce
Německo
23/09/2009
Česko
Nepovolená látka sildenafil – strukturální analog nor-acetildenafilu (32 mg/kapsle) v doplňku stravy pro muže
Čína
23/09/2009
Velká Británie
Kousky plastu v omáčce (carbonara sauce)
Nizozemí
21/09/2009
Itálie
Rtuť (1,4 mg/kg) v plátcích zmrazeného žraloka mako (Isurus spp.)
Španělsko
21/09/2009
Lucembursko
Salmonella enteritidis v pohankové mouce
Francie
21/09/2009
Německo
Migrace kobaltu (0,85 mg/dm2) z porcelánových talířů
Čína, přes Belgii
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.