Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 38. týden 2009

Vydáno: 21. 9. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 38. týdnu 2009: 14.–20.9.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
18/09/2009
Slovinsko
Migrace benzofenonu (32,9 mg/kg) a 4-metylbenzofenonu (342,8 mg/kg) z kartonů obsahujících cereální výrobky
Německo
15/09/2009
Finsko
Benzo(a)pyren (4,5 µg/kg) v doplňku stravy
Německo, baleno ve Švédsku
17/09/2009
Slovinsko
Listeria monocytogenes (600 KTJ/g) v uzeném lososu
Dánsko, surovina z Norska
15/09/2009
Německo
Kousky skla v rostlinném přípravku
Bulharsko
14/09/2009
Slovensko
Nedeklarovaná sója (417,3 mg/kg) v salámu
Maďarsko, přes Českou republiku
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.