Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 37. týden 2009

Vydáno: 15. 9. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2009: 7.–13.9.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
11/09/2009
Francie
Podezření na Clostridium botulinum (typ E) ve vakuově balené uzené rybě síh malý (Coregonus albula)
Finsko, surovina z Kanady
11/09/2009
Francie
Listeria monocytogenes (<10; <100; 14000 KTJ/g) v paštice
Francie
10/09/2009
Finsko
Nepovolená látka, thioanalog sildenafilu (thiosildenafil a dimetylthiosildenafil) v doplňku stravy pro muže
Maďarsko
10/09/2009
Německo
Podezření na přítomnost nepovolené látky sibutramin v přípravku na hubnutí
Velká Británie
09/09/2009
Rakousko
Aflatoxiny (B1=82,6; celkem=103,7 µg/kg) v medu s ořechy
Německo
08/09/2009
Česko
Hliník (34,4 mg/kg) v instantních nudlích
Čína
07/09/2009
Švédsko
Rezidua pesticidů (pymetrozine; 1,89; 2,26 mg/kg) v čerstvých okurkách
Finsko
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.