Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 34. týden 2009

Vydáno: 24. 8. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 34. týdnu 2009: 17.–23.8.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
17/08/2009
Německo
Aflatoxiny (B1=2,51 µg/kg) v pistáciové pastě určené pro výrobu zmrzliny
Itálie
19/08/2009
Francie
Podezření na výskyt onemocnění z potravin způsobeného Salmonella enteritidis ve vejcích
Španělsko
19/08/2009
Finsko
Podezření na výskyt onemocnění z potravin způsobeného Salmonella bovismorbificans ve vojtěšce určené pro klíčení
Švédsko
19/08/2009
Německo
Migrace primárních aromatických aminů (4,4’-diaminodifenylmetan: 64,9 µg/dm2) z kuchyňského náčiní (metly)
Původ neznámý, přes Nizozemí
20/09/2009
Itálie
Rtuť (2,52; 6,53; 7,86 mg/kg) ve zmrazeném porcovaném modrém marlinu
Španělsko
20/08/2009
Německo
Dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinů (celkem dioxiny a PCB typu dioxinů= 73,96 pg WHO TEQ/g) v tresčích játrech v konzervě
Litva
20/08/2009
Itálie
Kadmium (2,27 mg/kg) ve zmrazené atlantické chobotnici
Španělsko
21/08/2009
Finsko
Nepovolená látka (pravděpodobně thiosildenafil a thiohomosildenafil) v doplňku stravy 
Maďarsko
21/08/2009
Dánsko
Nepovolená látka “phenthoate” (0,22 mg/kg) v pomerančích
Egypt, přes Švédsko
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.