Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 33. týden 2010

Vydáno: 23. 8. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 33. týdnu 2010: 16.–22.8.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
23/08/2010
Dánsko
Salmonella Minnesota v marinovaných kuřecích filetách
Německo
20/08/2010
Německo
Cizí předmět (kameny) v cizrně
Turecko
20/08/2010
Norsko
Kousky skla ve vypeckovaných zelených a černých olivách
Španělsko
20/08/2010
Německo
Aflatoxiny (B1=18,6; celkem=45,6 µg/kg) v mandlích
Španělsko
20/08/2010
Portugalsko
Kadmium (3,6 mg/kg) ve zmrazeném baleném krabu (Cancer Pagurus)
Velká Británie
20/08/2010
Rakousko
Migrace formaldehydu (5,99; 5,55 mg/dm2) z plastových vařeček a naběraček
Nizozemí
20/08/2010
Německo
Cizí předmět (kameny) v cizrně
Turecko
19/08/2010
Francie
Kadmium (0,169 mg/kg) ve filetách z ančoviček
Tunis
19/08/2010
Rakousko
Migrace benzenu a alifatických uhlovodíků z dětského hrnečku
Německo
18/08/2010
Nizozemí
Kousky skla různé velikosti v salátu ze zelených oliv
Turecko, přes Německo
17/08/2010
Rakousko
Nudle z neschválené geneticky modifikované rýže (Bt 63)
Čína, přes Nizozemí
17/08/2010
Itálie
Parazité Anisakis v čerstvých ančovičkách (Engraulis engrasicolus)
Slovinsko
17/08/2010
V. Británie
Migrace primárních aromatických aminů (291 µg/dm2) ze stěrky
Čína
16/08/2010
Belgie
Salmonella spp. v krůtím mase
Polsko, použité v krůtí “pitta” z Belgie
16/08/2010
Dánsko
Salmonella enteritidis v marinovaných filetách z kuřecích prsou
Německo
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.