Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 32. týden 2010

Vydáno: 16. 8. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 32. týdnu 2010: 9.–15.8.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
12/08/2010
Německo
Paecilomyces variotii ve vodové zmrzlině
Nizozemí
12/08/2010
Slovensko
Stopy vajec (> 25,0 mg/kg) v bezvaječných těstovinách
Česká republika, přes Španělsko
12/08/2010
Belgie
Riziko zadušení z konzumace sušenek pro kojence (pokud se konzumují v suchém stavu; určené dětem do 9 měsíců)
Belgie
11/08/2010
Itálie
Stopy mandlí (20 mg/kg) v kakaové a lískooříškové pomazánce
Itálie
11/08/2010
Německo
Vysoký obsah jodu (27 mg/kg) v mořské řase yaki nori pro sushi
Čína, přes Nizozemí
10/08/2010
Německo
Aflatoxiny (B1=145,3; celkem=160,8 µg/kg v mleté paprice
Španělsko, přes Velkou Británii
10/08/2010
Lotyšsko
Nepovolená látka sildenafil v doplňku stravy
Čína, přes Velkou Británii
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.