Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 30. týden 2010

Vydáno: 2. 8. 2010
Autor: berankova1

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 30. týdnu 2010: 26.7.–1.8.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.

 

Datum

Ohlásila

Země

Důvod ohlášení

Země původu výrobku

26/07/2010

Francie

Riziko zadušení následkem konzumace ovocného želé ve tvaru minipohárků s nepovoleným E 407 – karagenem

Malajsie, přes UK

27/7/2010

Rakousko

Nepovolená geneticky modifikovaná (BT 63) rýže v dlouhých vlasových nudlích

Čína, přes Nizozemsko

27/7/2010

Belgie

Benzo(a)pyren (27.9 μg/kg-ppb) v uzených mořských produktech

Gambie

27/7/2010

Česká Republika

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (41.2 pg WHO TEQ/g ) v tresčích játrech

Polsko

27/7/2010

Česká Republika

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (42 pg WHO TEQ/g) v tresčích játrech

Polsko

27/7/2010

Česká Republika

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (40.7 pg WHO TEQ/g) v tresčích játrech

Polsko

27/7/2010

Česká Republika

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (41.2 pg WHO TEQ/g) v tresčích játrech

Polsko

27/7/2010

Česká Republika

Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem

(45.1 pg WHO TEQ/g) v tresčích játrech

Polsko

27/7/2010

Itálie

Nepovolená látka sildenafil (29.5 mg/kg-ppm) v potravinovém doplňku

USA, přes Španělsko

28/7/2010

Rakousko

Salmonella v psích žvýkačkách

Německo

28/7/2010

Belgie

Olovo (339 mg/kg-ppm) v oxidu železitém

Francie, přes Nizozemsko

28/7/2010

Komise ES

Arzen (122 mg/kg-ppm) v sušených řasách (Hizikia fusiforme)

Japonsko, přes UK

29/7/2010

Irsko

Nedeklarovaná vejce (120.5 mg/kg-ppm) v rozinkách v jogurtu

UK

29/7/2010

Lucembursko

Úlomek skla v grilovací omáčce

UK, přes Německo

30/7/2010

Francie

Přemnožení hmyzu přenášené potravou způsobené paprikou

Francie

30/7/2010

Německo

Salmonella Dublin (výskyt/25g) v sýrech vyrobených ze syrového kravského mléka

Německo

30/7/2010

Irsko

Dioxiny (18.28 ng/kg-ppt) a polychlorované bifenyly (6.12 ng/kg-ppt) v uhličitanu měďnatém

Izrael, přes UK

 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.