Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 3. týden 2010

Vydáno: 18. 1. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 3. týdnu 2010: 11.–17.1.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
14/01/2010
Itálie
Rtuť (2,1 mg/kg) ve zmrazených filetách z modrého žraloka (Prionace glauca)
Španělsko
13/01/2010
Řecko
Kousky skla v majonéze
Polsko
12/01/2010
Německo
Ochratoxin A (3,5 µg/l) v červeném vínu
Itálie
12/01/2010
V. Británie
Neschválené barvivo Rhodamine B (140 µg/kg) a Orange II (30 mg/kg) v mleté chilli paprice
Irsko
12/01/2010
Francie
Rtuť (1,61; 1,46; 1,31 mg/kg) ve zmrazených filetách z mečouna
Španělsko
11/01/2010
Rakousko
Benzo(a)pyren (7,2 mg/kg) v oleji ze semen dýně
Rakousko, surovina z Číny, přes Maďarsko
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.