Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 29. týden 2009 (nový způsob uveřejňování)

Vydáno: 20. 7. 2009
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 29. týdnu 2009: 13..–19.7.2009 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejections) a novinkami (news) rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
13/07/2009
Litva
Dioxiny a polychlorované bifenyly typu dioxinů (celkem=107 pg WHO TEQ/g) v tresčích játrech
Litva
13/07/2009
Finsko
Hliník (135 mg/kg) ve vermicellách
Čína, přes Německo
13/07/2009
Německo
Aflatoxiny (B1´7,1; celkem=8,0 µg/kg) v semínku z melouna
Nigerie, přes Nizozemí
14/07/2009
Itálie
Histamin (v 8 případech z 9 > 100 mg/kg) ve zmrazeném tuňákovi
Španělsko
15/07/2009
Německo
Salmonella richmond v odslupkovaném bio-sezamovém semínku
Německo
15/07/2009
Irsko
Zakázaná látka nitrofuran (metabolit) furazolidone (AOZ) (1,14 µg/kg) v obrovském tygřím garnátu
Indie
15/07/2009
Dánsko
Salmonella Weltevreden (v 1 vzorku z 5) v baby kukuřici
Thajsko
17/07/2009
Španělsko
Azaspiracid – toxin způsobující otravu z korýšů (AZP; 0,061 µg/kg) v hřebenatce kuchyňské 
Velká Británie
17/07/2009
V. Británie
Azaspiracid – toxin způsobující otravu z korýšů (AZP; 0,044 µg/kg) v hřebenatce kuchyňské 
Velká Británie
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.