Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2010

Vydáno: 14. 6. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 23. týdnu 2010: 7.–13.6.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
10/06/2010
Francie
Norovirus ve zmrazených lasturách
Chile
09/06/2010
Polsko
Listeria monocytogenes v sýru gouda
Polsko
09/06/2010
Německo
Migrace formaldehydu (9,7 mg/dm2) a melaminu (34,2 mg/dm2) z melaminové lžíce na vaření s otvory
Thajsko
09/06/2010
Nizozemí
Omethoate (0,09 mg/kg) a dimethoate (0,13 mg/kg) v jablkách Granny Smith
Chile
08/06/2010
Německo
Vysoký obsah jódu (1717 mg/kg) v sušené mořské řase
Čína
08/06/2010
Itálie
Rtuť (2,77; 2,3 mg/kg) ve vakuově balených filetách z mečouna
Francie
07/06/2010
Nizozemí
Omethoate (0,05 mg/kg) a dimethoate (0,14 mg/kg) v jablkách
Chile
08/06/2010
Německo
Nedeklarovaný a vysoký obsah jódu (1626 mg/kg) v sušené řase
Čína, přes Francii
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.