Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 23. týden 2008

Vydáno: 12. 6. 2008
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 23. týdnu 2008: 2.–8.6.2008 (v češtině).

Od ledna 2008 se uplatňuje v EU v rámci systému RASFF nový způsob notifikací. V tabulce je uveden přehled výrobků, které představují riziko pro spotřebitele, a které byly proto staženy nebo se stahují z trhu v EU (tj. výstražné notifikace).
 
Datum
Ohlásila
Země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
02/06/2008
Německo
Migrace kadmia (1,76 mg) a olova (48,340 mg) z okraje vinné skleničky
Čína, přes Nizozemí
02/06/2008
Německo
Migrace kadmia (0,31 mg) a olova (3,34mg) z okraje vinné skleničky
Čína, přes Nizozemí
02/06/2008
Německo
Migrace kadmia (0,28 mg) a olova (3,38 mg) z okraje skleničky na šumivé víno
Čína, přes Nizozemí
02/06/2008
Německo
Migrace olova (226 mg) z okraje vinné skleničky
Čína, přes Nizozemí
02/06/2008
Polsko
Migrace olova (23,07 až 25,11 mg) z keramických misek na salát
Čína
02/06/2008
Lucembursko
Kousky kovu (ca 3 mm) v tureckých uzeninách
Německo
03/06/2008
Belgie
Nepovolená látka doxylamin (3 g/kg) v sirupu pro spaní
Nizozemí
03/06/2008
Irsko
Kousky kovu (3 cm) ve zmrazených bramborových hranolcích
Nizozemí
03/06/2008
Německo
Nepovolené umístění na trhu nápoje na bázi listů byliny Senna
Nizozemí
04/06/2008
Dánsko
Salmonella enteritidis (přítomna v jednom vzorku z pěti) ve zmrazených marinovaných kuřecích filetách
Německo
05/06/2008
Česko
Vysoký obsah jódu (163 mg/kg) a nedostatečné označení (chybějící pokyny týkající se konzumace) v mořské řase
Čína, distribuce z Francie
06/06/2008
V. Británie
Salmonella v chorizu
Španělsko
06/06/2008
Belgie
Zakázaná látka metronidazole (3 µg/kg) ve vakuově baleném hovězím mase
USA
06/06/2008
Česko
Nedeklarovaný lepek v kojenecké výživě
Polsko
06/06/2008
Slovensko
Výskyt parazitu Anisakis v tresčích játrech v oleji
Polsko
 
Přehled informačních hlášení o výrobcích (tabulka 2) a výrobků zadržených na hranicích (tabulka 3) je k dispozici zde: RASFF week 2008/23.