Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 21. týden 2010

Vydáno: 31. 5. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 21. týdnu 2010: 24.–30.5.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
28/05/2010
Maďarsko
Chlormequat (0,97; 0,91 mg/kg) ve stolních hroznech
Indie, přes Nizozemí
27/05/2010
Dánsko
Salmonella ve zmrazených kuřecích prsou
Nizozemí
27/05/2010
Francie
Cypermethrin (3,30 mg/kg) a dichlorvos (0,24 mg/kg) a zakázaná látka DDT (1,126 mg/kg) v bio-červené paprice
Madagaskar
27/05/20101
Německo
Migrace formaldehydu (214,5; 368,9; 208,1; 325,9 mg/dm2) z kuchyňského náčiní
Čína
27/05/2010
Rumunsko
Escherichia coli (95–1400/g) v sýru
Bulharsko
27/05/2010
Německo
Migrace primárních aromatických aminů (anilin hydrochlorid: 0,0428; 0,0275; 0,0164 mg/dm2) z kuchyňského náčiní
Belgie
27/05/2010
Polsko
Migrace kadmia (0,871; 1,065; 1,371; 0,687 mg) a olova (12,16; 1ř,21; 19,68; 9,13 mg) z lemu sklenic s dekorem
Čína
27/05/2010
V. Británie
Kousky skla v různých rajčatových omáčkách pro těstoviny
Itálie
26/05/2010
Česko
Nepovolená látka sildenafil (thion analog; 155 mg) v doplňku stravy  
Estonsko
26/05/2010
Francie
Salmonella infantis ve zmrazeném mase pro kebab
Německo
26/05/2010
Irsko
Salmonella spp. V sezamovém semínku
Čína, přes Velskou Británii
26/05/2010
Itálie
Parazité Anisakis v chlazených ančovičkách (Engraulis engrasicolus; sardel obecná)
Chorvatsko
25/05/2010
Francie
Listeria monocytogenes v uzeném lososu
Litva
25/05/2010
Slovensko
Aflatoxiny (B1=0,819 µg/kg) v cereální výživě pro děti
Původ neznámý, přes Českou republiku
25/05/2010
Irsko
Salmonella anatum v bio-sezamovém semínku
Bolívie, přes Německo
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.