Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 20. týden 2010

Vydáno: 24. 5. 2010
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 20. týdnu 2010: 17.–23.5.2010 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou uvedena hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu výrobku
21/05/2010
Francie
Kousky skla v instantní kávě
Francie
20/05/2010
Lucembursko
Listeria monocytogenes (350 KTJ/g) v uzeném atlantském lososu
Belgie
20/05/2010
Itálie
Nadměrný obsah siřičitanů (250 mg/kg) ve zmrazených garnátech (Penaeus vannamei)
Španělsko, surovina z Kuby
20/05/2010
Itálie
Rtuť (3,5 mg/kg) ve žraloku a mořském ďasu
Jižní Korea, přes Španělsko
19/05/2010
Německo
Chlormequat (1,28 mg/kg) ve stolním hroznovém vínu
Indie
19/05/2010
Česko
Nedeklarovaná laktóza ve zmrazených filetách z kuřecích prsou
Polsko
18/05/2010
Belgie
Výlisky z neschválené GM-řepky
Německo, přes Nizozemí
Pozn.: modrý text se týká krmiv
 
Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.