Bezpečnost potravin

Hlášení v systému RASFF: 14. týden 2011

Vydáno: 11. 4. 2011
Autor:

Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF ve 14. týdnu 2011: 4.–10.4.2011 (v češtině).

Existují dva druhy notifikací systému včasného varování pro potraviny a krmiva (RASFF): notifikace týkající se výrobků (potravin nebo krmiv) na trhu EU a notifikace týkající se výrobků zadržených na hranicích vstupu do EU.
Notifikace výrobků na trhu EU se dále dělí na varování (alert notifications) nebo informativní hlášení o výrobcích (informations). Společně se notifikacemi “zadrženo na hranicích” (border rejection) a novinkami rozesílanými prostřednictvím systému RASFF existují celkem čtyři typy hlášení.
V níže uvedené tabulce jsou hlášení typu varování. Ostatní typy hlášení jsou k dispozici v databázi RASFF, ve které lze vyhledávat podle různých kritérií.
 
Datum
Ohlásila
země
Důvod ohlášení
Země původu
výrobku
Potraviny
08/04/2011
Itálie
Nadměrný počet Escherichia coli (790 MPN/100 g) ve slávkách
Itálie
05/04/2011
Dánsko
Stopy celeru v pufovaném kukuřičném snacku
Irsko
08/04/2011
Německo
Ochratoxin A (31,3 µg/kg) v sultánkách, bez oxidu siřičitého
Česká republika
06/04/2011
Itálie
Rtuť (1,72 mg/kg) ve zmrazeném mečounovi (Xiphias gladius)
Španělsko
06/04/2011
Itálie
Rtuť (2,3 mg/kg) v uzeném tuňákovi (Thunnus albacares)
Španělsko
Krmiva
Materiály přicházející do styku s potravinami
04/04/2011
Španělsko
Migrace primárních aromatických aminů (4,4´–diaminodifenylmetan: 496–1258 µg/dm2) z naběračky z černého nylonu a naběračky s otvory
Čína
 

Přehled všech notifikací v příslušném týdnu lze vyhledat zde.